Blog

CDP implementatie: quality insurance & go-live

Patty Jansen

september 5, 2023

A man and woman having business meeting in a cafe, using laptop.

Geschatte leestijd: 3 minuten

De laatste fase van de implementatie

Onze achtdelige blogserie beschrijft de verschillende fasen die betrokken zijn bij de implementatie van een customer data platform (CDP). Na de planningsfase, waarin  de projectorganisatie en -vereisten werden gedefinieerd, begon de implementatiefase. Tijdens deze fase hebben we de specificaties geconsolideerd, de basisconfiguratie vastgesteld, het proces voor dataverzameling ontwikkeld en de use cases geconfigureerd. Nu bevinden we ons in de laatste fase van quality insurance voorafgaand aan de livegang, waarna we doorgaan naar de operationele en verdere ontwikkelingsfase. 

Quality insurance en testen voor livegang

Om zinvolle use cases effectief te implementeren, is het waarborgen van data van hoge kwaliteit een essentieel criterium. Bij het personaliseren van e-mailgroeten is het bijvoorbeeld cruciaal om de geslachtsdefinitie van een klant nauwkeurig te handhaven. Onnauwkeurige of onvolledige profielinformatie kan leiden tot mislukte personalisatie of zelfs ergernis van klanten als gevolg van onjuiste informatie die wordt weergegeven.

Dit geldt ook voor de voorkeuren van klanten, omdat onjuiste registratie ertoe kan leiden dat gepersonaliseerde aanbiedingen als oninteressant of zelfs ongepast worden ervaren. Bij marketing automation is het handhaven van een goede datakwaliteit daarom van vitaal belang. Onnauwkeurige of ontbrekende gegevens zoals e-mailadressen of telefoonnummers kunnen leiden tot mislukte of niet-afgeleverde marketingautomatisering e-mails of sms-berichten.

Quality insurance ook op eventniveau

In een CDP zijn er meestal geen of beperkte mogelijkheden voor het opschonen van data. Daarom is het belangrijk om fouten in het bronsysteem te identificeren en aan te pakken, vooral tijdens de migratie. De quality insurance moet na de livegang worden voortgezet met behulp van rapportage- en monitoringdashboards, omdat er op elk moment iets kan veranderen in de bronsystemen.

Het wordt ook aanbevolen om een soort integratiemonitordashboard te hebben om te controleren of er überhaupt nog gegevens binnenkomen van de bronsystemen. Dit zorgt ervoor dat gegevens nog steeds worden ontvangen en verwerkt door het CDP.

Integratie en use case testen

Tijdens het testen moet een onderscheid worden gemaakt tussen integratietesten en use case testen. Een geïntegreerde testomgeving die alle bronsystemen omvat, maakt het mogelijk om testtrajecten in de ontwikkelomgeving te testen voordat ze naar de productieomgeving worden overgebracht. Als er geen geïntegreerde testomgeving beschikbaar is, is het raadzaam om use case-trajecten te testen met omstandigheden in een productiesysteem met een laag risico.

Bijna klaar: De go-live kan gebeuren.

Na succesvolle quality insurance en uitgebreide tests is het CDP technisch klaar voor gebruik. Maar voordat de eerste use case-trajecten worden geïmplementeerd, is IP-opwarming meestal noodzakelijk, vooral bij het introduceren van een nieuwe tool voor het verzenden van e-mail of het rechtstreeks verzenden van e-mails via het CDP.

Het IP-opwarmingsproces laat de Internet Service Provider (ISP) geleidelijk wennen aan het nieuwe IP-adres en subdomein. Het is cruciaal om dit proces geleidelijk uit te voeren om te voorkomen dat ISP’s zoals Gmail of Microsoft worden overweldigd. Het IP-opwarmingsproces moet zorgvuldig worden gecontroleerd om eventuele onverwachte problemen snel aan te pakken. Als IP-opwarming wordt weggelaten, kunnen ISP’s e-mails classificeren als spam en ontvangen ontvangers ze niet.

Go-live wordt gevolgd door de operationele en ontwikkelingsfase

Zodra het IP-opwarmingsproces is voltooid, kan het aantal ontvangers worden verhoogd. Use case-trajecten mogen echter pas live gaan nadat het IP-opwarmingsproces is voltooid om onverwacht grote hoeveelheden e-mails te voorkomen.

Na de go-live kunnen we overgaan naar de operationele en verdere ontwikkelingsfase. Tijdens deze fase helpen het samenwerkingsmodel en het continue verbeteringsproces (CIP) om het meeste uit het CDP te halen.

Ook interessant

Voorbeeld voorpagina whitepaper

Expeditie personalisatie

Een Customer Data Platform helpt de klantreis te personaliseren. Personalisatie creëert een relevantere klantreis. Dat verbetert klanttevredenheid, verhoogt de omzet en versterkt de loyaliteit. Maar met meer dan 300 CDP’s…

Lees het hier Lees het hier

Newsletter

Register