Privacystatement

Privacystatement

In dit privacybeleid informeren wij u over de precieze verwerking van uw persoonsgegevens (hierna: “gegevens”) en uw rechten bij het gebruik van onze online aanbod.

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De navolgende partijen zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking conform het bepaalde in de AVG:

valantic GmbH
Ainmillerstraße 22
80801 München
Deutschland
info@muc.valantic.com
Tel.: +49 89 2000 85 91 0
Fax: +49 89 2000 85 93 1

valantic NL
Stationsplein 45
Unit C2.070
3013 AK Rotterdam
Nederland
info@valantic.nl
Tel: 010 – 243 60 00
Postbus 414, 3000 AK Rotterdam

De gegevens worden zo nodig doorgegeven aan ondernemingen die met valantic GmbH zijn verbonden. Dit is hieronder per verwerking aangegeven. Een overzicht van deze gelieerde ondernemingen vindt u hier:

2. Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

Matthias Rosa RMPRIVACY UG (haftungsbeschränkt)
Große Langgasse 1A
55116 Mainz
datenschutz@muc.valantic.com

3. Algemene informatie over gegevensverwerking

Wij verwerken gegevens (hierna: “gegevens”) in het kader van onze bedrijfsvoering en het beheer van onze website, onder meer door het verstrekken van gegevens door middel van doorgifte aan derden en, waar nodig, aan derde landen buiten de Europese Unie (“EU”) en de Europese Economische Gemeenschap (“EEG”). Wij hebben hieronder aangeven welke gegevens wij doorgeven buiten de EU of de EEG.

4. Gegevensverwerking

De specifieke gegevens die worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking, rechtsgronden, ontvangers en de eventuele doorgifte aan derde landen staan vermeld in:

a) Logbestand voor uw bezoek aan onze website

Wij houden logbestanden bij van uw bezoek aan onze website. Wij verwerken dan het volgende:

 • naam/namen van de websites die worden opgeroepen
 • datum en tijdstip waarop deze worden opgeroepen
 • de hoeveelheid gegevens die worden doorgegeven
 • het type en de versie van de browser
 • het besturingssysteem dat u gebruikt
 • de verwijzende URL (de website die daarvoor bezocht werd)
 • uw IP-adres
 • de vragende provider

De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f AVG, het zwaarder wegende gerechtvaardigde belang bij de voortdurende beschikbaarheid en beveiliging van onze website.

De logbestanden worden na zeven dagen verwijderd tenzij ze nodig zijn om een specifieke wetsovertreding te bewijzen of uit te leggen die tijdens de bewaartermijn nog aan het licht komt.

b) Hosting

Voor onze online aanwezigheid maken wij gebruik van webhosting providers die namens ons de hierboven genoemde gegevens verwerken alsmede alle gegevens in verband met het functioneren van deze website (logbestanden tijdens het bezoek aan de website).

De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f AVG, het zwaarder wegende gerechtvaardigde belang bij het beschikbaar stellen van onze website.

Hierbij maken wij gebruik van de diensten van Amazon Web Service EMEA SARL (“AWS Europa”), een volle dochter van Amazon.com, Inc.

De website wordt op “Amazon Lightsail” gehost en de server staat in Frankfurt, Zone A (eu-central-1a). Het hosten van de pagina is een verwerking namens valantic GmbH.

c) Contact

Als u contact met ons opneemt, verwerken wij de volgende gegevens om uw verzoek te verwerken en in behandeling te nemen: Naam, contactgegevens, voor zover u die heeft verstrekt, en uw bericht.

De gegevens worden doorgegeven aan de server van de volgende service provider in de VS in het kader van een verwerking namens valantic GmbH: HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 VS.

De Europese vestiging van HubSpot, Inc. bevindt zich in Ierland: 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland, tel.: +353 1 5187500.

Een passend beschermingsniveau wordt door de totstandkoming van een EU-standaardcontract met de service provider geborgd.

Meer informatie over het privacybeleid van HubSpot is te vinden op: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is onze verplichting tot de uitvoering van een overeenkomst en/of het voldoen aan onze precontractuele verplichtingen ingevolge art. 6 lid 1 sub b AVG en/of ons zwaarder wegende gerechtvaardigde belang bij het behandeling van uw verzoek ingevolge art. 6 lid 1 sub f AVG.

De ontvangers van de gegevens zijn valantic GmbH, ISM eCompany en de aan valantic GmbH verbonden ondernemingen. De gegevens worden met deze gelieerde ondernemingen uitgewisseld op grond van een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang. De website is een gemeenschappelijke online aanwezigheid voor alle groepsvennootschappen. De bezoeker kan daarom interesse hebben in de producten of diensten van andere groepsvennootschappen dan valantic GmbH. Daarnaast nemen de groepsvennootschappen deel aan het verrichten van diverse diensten. De bezoeker kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens door een e-mail te sturen naar datenschutz@muc.valantic.com of door gebruik te maken van de daarvoor bedoelde afmeldfunctie onder aan de e-mails.

d) Contact in verband met sollicitatie

Als u contact met ons opneemt om bij ons te solliciteren, bijvoorbeeld door middel van een e-mail of een contactformulier, worden de door u verstrekte gegevens (bijv. naam, e-mailadres, gewenste werklocatie, enz.), uw bericht en de sollicitatieformulieren uitsluitend door ons verwerkt ten behoeve van de verwerking en behandeling van uw sollicitatie.

De ontvangers van deze gegevens zijn:

 • de leverancier van de sollicitatiebeheersoftware die de gegevens namens ons verwerkt;
 • de ondernemingen die aan valantic GmbH verbonden zijn. De gegevens worden uitgewisseld met de verbonden ondernemingen op grond van een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang. valantic GmbH en de aan haar verbonden ondernemingen hebben als concern gemeenschappelijke interne activiteiten, zoals bijvoorbeeld de werving van personeel. De bezoeker kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens door een e-mail te sturen naar datenschutz@muc.valantic.com of door gebruik te maken van de daarvoor bedoelde afmeldfunctie onder aan de e-mails.

De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is art. 26 van de Duitse Federale wet voor de gegevensbescherming (“BDSG”). De gegevensverwerking die vereist is in verband met het besluit om een dienstverband aan te gaan is derhalve toegestaan.

Als na het invullen van het sollicitatieformulier of in het uitoefenen van onze wettelijke rechten het verwerken van gegevens nog steeds vereist is, worden de gegevens verwerkt op grond van onze gerechtvaardigde belangen ingevolge art. 6 lid 1 sub f AVG, namelijk om een vordering in te stellen en/of verweer te voeren tegen een vordering.

Als u wilt dat wij uw sollicitatie in behandeling nemen voor andere functies dan die waarop u gereageerd hebt en om contact met u op te nemen voor eventuele toekomstige functies, dan worden de gegevens verwerkt op grond van uw toestemming ingevolge art. 6 lid 1 sub a AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar datenschutz@muc.valantic.com.

e) Uitvoering van de overeenkomst en databeheer in het kader van de dienstverlening

Wij verwerken diverse gegevens tijdens onze dienstverlening alsmede bij het aangaan en behandelen van de bestaande contractuele relatie tussen u en ons.

Als u ons verzocht hebt om namens u een dienst te verlenen, dan verwerken wij uw gegevens (voor zover opgegeven: naam, contactgegevens, adres) en alle overige informatie die vereist is voor de uitvoering van de order uitsluitend voor het verwerken en behandelen van de contractuele relatie.

Dit heeft in het bijzonder betrekking op passend advies en ondersteuning, correspondentie met u, facturering, voldoen aan onze administratieve en wettelijke belastingverplichtingen.

Gegevens worden derhalve verwerkt op grond van art. 6 lid 1 sub b AVG en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen ingevolge art. 6 lid 1 sub c AVG.

Uw gegevens worden doorgegeven aan derden waar dit nodig is voor het verwerken van een order.

Dit heeft in het bijzonder betrekking op het doorgeven van gegevens aan overheidsorganen ten behoeve van het voeren van correspondentie en om op te komen voor uw rechten.

Verdere ontvangers van de gegevens zijn de aan valiantic GmbH verbonden ondernemingen.

De website is een gemeenschappelijke online aanwezigheid voor alle groepsvennootschappen. De bezoeker kan daarom interesse hebben in de producten of diensten van andere groepsvennootschappen dan valantic GmbH. De gegevens worden met deze gelieerde ondernemingen uitgewisseld op grond van een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang. De bezoeker kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens door een e-mail te sturen naar datenschutz@muc.valantic.com of door gebruik te maken van de daarvoor bedoelde afmeldfunctie onder aan de e-mails.

Daarnaast nemen de groepsvennootschappen deel aan het verlenen van diverse diensten. In dit geval worden de gegevens met de verbonden ondernemingen gedeeld in hun hoedanigheid van subverwerkers.

f) Nieuwsbrief en beschikbaar stellen van downloads

We sturen u regelmatig of eenmalig per e-mail een nieuwsbrief met informatie over ons bedrijf en wat wij bieden. Als u zich abonneert op onze nieuwbrief, verwerken wij de gegevens die u heeft opgegeven bij het abonneren (e-mailadres en andere vrijwillig door u verstrekte gegevens).
​Uw aanmelding wordt vastgelegd zodat het aanmeldingsproces aan de wettelijke voorschriften voldoet. De verzamelde gegevens zijn de inloggegevens, het tijdstip van bevestiging en uw IP-adres.

De wettelijk grondslag voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw toestemming ingevolge art.  6 lid 1 sub a AVG. De gegevensverwerking in verband met het verzenden van de bevestigingsmail voor uw aanmelding en de bijbehorende gegevensvastlegging geschieden conform art .  6 lid 1 sub f AVG met het oog op ons gerechtvaardigde belang om u een correct aanmeldingsproces te bieden.

Wij maken voor de verzending van de nieuwsbrief gebruik van service providers, aan wie wij de genoemde gegevens doorgeven.

De gegevens worden doorgegeven aan de server van de volgende service provider in de VS in het kader van een verwerking namens valantic GmbH en ISM eCompany: HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 VS.

De Europese vestiging van HubSpot, Inc. bevindt zich in Ierland: 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland, tel.: +353 1 5187500.

Een passend beschermingsniveau wordt door de totstandkoming van een EU-standaardcontract met de service provider geborgd.

Meer informatie over het privacybeleid van HubSpot is te vinden op: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

De ontvangers van de gegevens zijn valantic GmbH en de aan valiantic GmbH verbonden ondernemingen. De gegevens worden met deze gelieerde ondernemingen uitgewisseld op grond van een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang. De website is een gemeenschappelijke online aanwezigheid voor alle ondernemingen binnen de groep. De bezoeker kan daarom interesse hebben in de producten of diensten van andere groepsvennootschappen dan valantic GmbH. Daarnaast nemen de groepsvennootschappen deel aan het verlenen van diverse diensten. Om die reden kunnen ook marketingmails over de producten en diensten van andere groepsvennootschappen dan valantic GmbH worden verstuurd. De bezoeker kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens door een e-mail te sturen naar datenschutz@muc.valantic.com of door gebruik te maken van de daarvoor bedoelde afmeldfunctie onder aan de e-mails.

g) Chat-tool

Op onze website maken we gebruik van een chat-tool van HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 VS (HubSpot), zodat u contact met ons kan opnemen via de live chat. HubSpot is in onze website geïntegreerd via Javascript. HubSpot maakt daartoe gebruik van cookies. Informatie over de gebruikte cookies vindt u op ons platform voor toestemmingsbeheer waar u terecht komt door te klikken op het vingerafdrukicoontje linksonder op de website.

De volgende gegevens worden verwerkt voor het gebruik van de HubSpot chat-tool: De inhoud van de chat, datum en tijdstip van het gesprek, browsertype/-versie, het gebruikte besturingssysteem, URL van de daarvoor bezochte website, individuele User_ID, aantal bezoeken en de hoeveelheid verstuurde gegevens.

De gegevensverwerking geschiedt op grond van uw toestemming ingevolge art.  6 lid 1 sub a AVG.

De gegevens worden doorgegeven aan de server van de volgende service provider in de VS in het kader van een verwerking namens valantic GmbH: HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 VS.

De Europese vestiging van HubSpot, Inc. bevindt zich in Ierland: 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland, tel.: +353 1 5187500.

Een passend beschermingsniveau wordt door de totstandkoming van een EU-standaardcontract met de service provider geborgd.

Meer informatie over het privacybeleid van HubSpot is te vinden op: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

Meer informatie over de door HubSpot gebruikte cookies vindt u op ons platform voor toestemmingsbeheer waar u terecht komt door te klikken op het vingerafdrukicoontje linksonder op de website.

h) Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindgebruikersapparaat (PC, smartphone, tablet e.d.) worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

Doeleinden

Wij gebruiken cookies om de optimale functionaliteit van ons webaanbod te garanderen. Deze cookies stellen ons in staat om de navigatie op de website en andere basisfuncties van de website aan te bieden.

Daarnaast gebruiken wij optionele cookies waarmee wij aanvullende gegevens ontvangen, bijvoorbeeld voor de analyse van gegevensverkeer of voor advertenties of marketingdoeleinden.

Duur

De tijdsduur van de cookies op uw eindgebruikersapparaat verschilt:

Sessiecookies: deze cookies worden onmiddellijk na het sluiten van uw internetbrowser van uw eindgebruikersapparaat verwijderd.

Permanente cookies: Deze cookies blijven na het sluiten van uw webbrowser op uw eindgebruikersapparaat staan en stellen ons bijvoorbeeld in staat om u bij uw volgende bezoek aan onze website te herkennen.

Cookieprovider

Wij plaatsen zogenoemde first-party cookies. Third-party cookies worden daarentegen door websites van derden (’third-parties’) geplaatst, bijvoorbeeld tijdens de weergave van content (advertenties, beelden, tracking pixels e.d.).

Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

Kort gezegd geldt het volgende: de wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking door een cookie is uw toestemming ingevolge art. 6 lid 1 sub a AVG, dan wel ons zwaarwegende, gerechtvaardigde belang bij optimalisatie en onderhoud van de functionaliteit van ons webaanbod ingevolge art. 6 lid 1 sub f AVG.

Grundsätzlich gilt: Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung durch ein Cookie ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO oder unsere überwiegenden berechtigten Interessen an der Optimierung und Herstellung der Funktionalität unseres Webangebots nach Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO.

Intrekking en bezwaar

Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst weer intrekken (de “opt-out”). Ingeval de verwerking gebaseerd is op ons gerechtvaardigde belang, kunt u bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw gegevens in de toekomst.

U kunt uw toestemming intrekken via het daartoe bestemde platform voor toestemmingsbeheer of indien – dit is aangegeven – via de daarvoor bestemde “opt-out”-link in het privacybeleid voor de betreffende dienst. U komt op het platform voor toestemmingsbeheer terecht door te klikken op het vingerafdrukicoontje linksonder op de website.

Nadere informatie over uw recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking vindt u in onderdeel 8 van dit privacybeleid.

Browserinstellingen cookies

Ook kunt u de toekomstige verwerking van uw gegevens voorkomen of beperken door in uw browserinstellingen het gebruik van cookies uit te schakelen. Reeds opgeslagen cookies kunnen via de browserinstellingen worden verwijderd. Klik voor meer informatie over de betreffende browserinstellingen op de volgende links:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/products/firefox

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/?hl=nl#topic=3382296

Opera: https://www.opera.com/help

Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Onze Cookies

Op het platform voor toestemmingsbeheer vindt u meer informatie over de specifieke cookies die wij hebben geplaatst en het doel en de duur van deze cookies. U kunt dit platform oproepen door te klikken op het vingerafdrukicoontje linksonder op de website.

i) Platform voor toestemmingsbeheer “Usercentrics”

Om aan onze wettelijke privacyverplichtingen te voldoen, maken wij gebruik van het platform voor toestemmingsbeheer Usercentrics van Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München (“Usercentrics”).

Via dit platform voor toestemmingsbeheer worden gegevens inzake het verlenen/intrekken van toestemming door websitebezoekers (“opt-in”, “opt-out”, ID overeenkomst, nummer overeenkomst, datum en tijdstip overeenkomst, stilzwijgende/uitdrukkelijke overeenkomst, taal banner, klantinstelling, sjabloonversie) alsmede de apparatuurgegevens (apparatuurgegevens, browsergegevens (http-agent, http-referrer), geanonimiseerd IP-adres) verwerkt. Deze gegevens worden doorgegeven aan Usercentrics.

De verwerking geschiedt ter vervulling van onze wettelijke verplichtingen ingevolge art. 6 lid 1 sub c AVG.

Kijk voor meer informatie over de verwerking door Usercentrics op https://usercentrics.com/privacy-policy/.

j) Analyse, personalisering, marketing

Hubspot

Op onze website maken wij gebruik van de trackingtools van HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge MA 02141, Verenigde Staten van Amerika (HubSpot). Zo kunnen wij het gebruik dat u van de website maakt evalueren, rapportages opstellen over de activiteiten binnen ons webaanbod, aanvullende diensten voor webgebruik leveren en daarmee de gebruikersvriendelijkheid verbeteren. Met HubSpot worden de interacties van websitebezoekers primair opgeslagen via cookies en systematisch geëvalueerd.

De wettelijke grondslag voor de verwerking is uw toestemming ingevolge art. 6 lid 1 sub a AVG.

U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door de instellingen op het platform voor toestemmingsbeheer aan te passen. U komt op het platform voor toestemmingsbeheer terecht door te klikken op het vingerafdrukicoontje linksonder op de website.

De gegevens worden doorgegeven aan de server van de volgende dienstverlener in de Verenigde Staten in het kader van een verwerking namens valantic GmbH: HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 VS.

De Europese vestiging van HubSpot, Inc. bevindt zich in Ierland: 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland, tel.: +353 1 5187500.

Door het sluiten van een Europees standaardcontract met de dienstverlener wordt een passend beschermingsniveau geborgd.

Kijk voor meer informatie over het privacybeleid van HubSpot op: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Meer informatie over de door HubSpot gebruikte cookies is te vinden op ons platform voor toestemmingsbeheer.

Albacross – verzamelen van leadcontacten

Wij maken op onze website gebruik van de Albacross-dienst van Albacross Nordic AB, Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm, Zweden (“Albacross”) voor het werven van nieuwe zakelijke contacten.

 • IP-adres – IP v4 of v6;
 • locatie gebaseerd op het IP-adres;
 • URL – inclusief de query string;
 • referrer/oorspronkelijke website van de bezoeker;
 • user agent – inclusief het besturingssysteem, de browser en de schermresolutie van de user agent;
 • domein vanuit inputvelden formulier (bijv. albacross.com);
 • fingerprint hash;
 • cookies (nQ_cookieId en nQ_visitId); en
 • werkgever

Albacross koppelt op basis hiervan deze gegevens aan openbaar beschikbare bronnen (bijv. LinkedIn) om verdere bedrijfsspecifieke gegevens te verzamelen:

 • naam;
 • titel/functie;
 • link naar LinkedIn-profiel;
 • e-mailadres en telefoonnummer
 • De wettelijke grondslag voor de verwerking is uw toestemming ingevolge art. 6 lid 1 sub a AVG.

Een daaropvolgend contact wordt gelegd als wij denken dat onze producten en/of diensten interessant zijn voor uw bedrijf.

De wettelijk grondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigde belang ingevolge art. 6 lid 1 sub f AVG. Dit behelst de marketing van onze producten en/of diensten en de werving van nieuwe klanten.

Albacross maakt incidenteel gebruik van onderaannemers in het Verenigd Koninkrijk (VK), die gegevens verwerken buiten de EU. Een passend beschermingsniveau is geborgd. Voor verwerkingen in het VK is er sprake van een adequaatheidsbesluit in de zin van artikel 45 AVG.

k) Externe content

Wij gebruiken dynamische content van derden voor het optimaliseren van de weergave en het aanbod op onze website. Wanneer u de website bezoekt, gaat er automatisch een aanvraag via een interface naar de server van de betreffende contentprovider, waarbij bepaalde inloggegevens (bijv. het IP-adres van de gebruiker) worden verzonden. De dynamische content wordt dan naar onze website verzonden en aldaar getoond.

Wij gebruiken externe content in verband met de volgende functionaliteiten:

I. Agenda-functie

Wij bieden de mogelijkheid om rechtstreeks afspraken te maken met onze interne contactpersonen via een agendafunctie op de website.

Wanneer u van de agendafunctie gebruik maakt, wordt de volgende informatie verwerkt: Voor- en achternaam, e-mailadres, gewenste tijdstip voor de afspraak en contactpersoon.

Om deze functie aan te bieden, maken wij gebruik van een tool van HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge MA 02141, Verenigde Staten van Amerika (HubSpot).

De gegevens worden doorgegeven aan de server van de volgende dienstverlener in de Verenigde Staten in het kader van een verwerking namens valantic GmbH: HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 VS.

De Europese vestiging van HubSpot, Inc. bevindt zich in Ierland: 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland, tel.: +353 1 5187500.

Door het sluiten van een Europees standaardcontract met de dienstverlener wordt een passend beschermingsniveau geborgd.

Kijk voor meer informatie over het privacybeleid van HubSpot op: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

II. Webinare

Wij organiseren webinars om u informatie te geven over interessante onderwerpen en over ons bedrijf. Bij aanmelding voor een webinar verwerken wij de gegevens die u heeft ingevoerd (e-mailadres en andere vrijwillig verstrekte gegevens) alsmede informatie over uw interesses. Om misbruik te voorkomen sturen wij u na aanmelding een e-mail waarin u wordt gevraagd om de aanmelding te bevestigen (dubbele “opt-in”). Uw aanmelding wordt vastgelegd zodat het aanmeldingsproces aan de wettelijke voorschriften voldoet. Het gaat hierbij om uw inloggegevens en het tijdstip van bevestiging en uw IP-adres.

De wettelijk grondslag voor het verzenden van de aanmeldingsmail is uw toestemming ingevolge art. 6 lid 1 sub a AVG. De gegevensverwerking in verband met het verzenden van de bevestigingsmail voor uw aanmelding en de bijbehorende gegevensvastlegging vinden plaats conform artikel . 6 lid 1 sub f AVG met het oog op ons gerechtvaardigde belang om u een correct aanmeldingsproces te bieden.

Voor het aanbieden van de webinars maken wij gebruik van een dienstverlener waaraan wij de hierboven vermelde gegevens doorgeven.

De gegevens worden doorgegeven aan de server van de volgende dienstverlener in de Verenigde Staten:

LogMeIn, Inc., 320 Summer Street Boston, MA 02210 United States.

Kijk voor meer informatie over het privacybeleid van LogMeIn op: https://www.goto.com/nl/company/legal/privacy/us.

De Europese vestiging van LogMeIn, Inc. Is de Ierse vennootschap LogMeIn Ireland Limited, gevestigd in The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Ierland.

III. Social media wall

Wij maken op onze website gebruik van een social media wall, een marketingtool waarmee social media content van verschillende netwerken (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube etc.) op één plek worden gecombineerd en weergegeven. Daartoe gebruiken wij een tool van Flockler Oy, Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere, Finland (Flockler). Met behulp van Flockler wordt content via social media-kanalen verspreid. De beelden worden via de servers van Twitter en YouTube opgehaald en aan u beschikbaar gesteld. valantic GmbH en Flockler verwerken geen persoonsgegevens van bezoekers op de website.

Indien content van de social media wall wordt bekeken, kan de betreffende aanbieder van het social media-kanaal gegevens over uw bezoek verzamelen. U kunt de toekomstige verwerking van uw gegevens door deze kanalen voorkomen of beperken door uw instellingen aan te passen.

Kijk voor meer informatie over het privacybeleid van Flockler Oys op: https://flockler.com/privacy-policy.

IV. Google Maps en Google Street View

Wij maken op onze website gebruik van Google Maps en Google Street View om onze exacte locatie aan te geven en te laten zien hoe ons bedrijf eruit ziet. Google Maps en Google Street View worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië 94043, VS(“Google”) in het kader van Google Maps/Google Earth. Via het gebruik van Google Street View kan informatie over het gebruik van deze website, met inbegrip van IP-adres en het (start)adres dat in Google wordt ingevoerd, worden doorgegeven aan de VS in het kader van de routeplannerfunctie. Indien u een website oproept dat onderdeel is van onze aanwezigheid op internet en Google Street View bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Google. De mapcontent wordt door Google rechtstreeks naar uw browser verstuurd en door Google in de website geïntegreerd. Dit betekent dat wij geen invloed hebben op de omvang van de gegevens die op deze wijze door Google worden verzameld. Naar onze beste wetenschap gaat het in ieder geval om de volgende gegevens:

 • Datum en tijdstip van het bezoek aan de betreffende website;
 • Internetadres of URL van de opgeroepen website;
 • IP-adres.

Aangezien wij geen invloed hebben op de verdere verwerking en het verdere gebruik van gegevens door Google, kunnen wij daarvoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Indien u niet wilt dat Google Maps via onze website informatie over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door de instellingen op het platform voor toestemmingsbeheer aan te passen. U komt op het platform voor toestemmingsbeheer terecht door te klikken op het vingerafdrukicoontje linksonder op de website.

Deze functie kunt u dan niet langer gebruiken. Voor informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Google, alsmede over uw rechten en de instellingen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen, verwijzen wij naar de privacyinstructies van Google. Deze vindt u hier:

https://www.google.com/intl/nl/help/terms_maps/

https://business.safety.google/intl/nl/controllerterms/

https://www.google.com/intl/nl/streetview/policy/

V. Plug-ins

Om u relevante aanvullende content te bieden, maken wij op onze website gebruik van plug-ins. Als plug-ins die persoonsgegevens verzamelen, gebruiken wij uitsluitend noodzakelijke plug-ins. De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking door een noodzakelijke plug-in is ons zwaarwegende, gerechtvaardigde belang bij het beveiligen, optimaliseren en creëren van de functionaliteit van ons webaanbod ingevolge art. 6 lid 1 sub f AVG. 6 lid 1 sub f AVG.

Wij hanteren de volgende plug-ins:

Naam: WP Mail SMTP
Provider/link: WP Forms – https://wpforms.com/
Functie: Faciliteert het verzenden van e-mails aan een individuele SMTP-server

Naam: WPML Multilingual CMS
Provider/link: OnTheGoSystems – https://www.onthegosystems.com/
Functie: Tool voor meertalige output van de paginacontent

Naam: WPML Media
Provider/link: OnTheGoSystems – https://www.onthegosystems.com/
Functie: Tool voor het beheer van mediagegevens in een meertalige omgeving

Naam: WPML Sticky Links
Provider/link: OnTheGoSystems – https://www.onthegosystems.com/
Functie: Tool voor het beheer van mediagegevens in een meertalige omgeving

Naam: WPML String Translation
Provider/link: OnTheGoSystems – https://www.onthegosystems.com/
Functie: Tool voor het automatisch vertalen van dynamische content in een meertalige omgeving

Naam: Popup Builder
Provider/link: Sygnoos – https://sygnoos.com/
Functie: Creëren en beheren van pop-ups en modal layer

Naam: Popup Builder Geo Targeting
Provider/link: Sygnoos – https://sygnoos.com/
Functie: Faciliteert de weergave van pop-ups in bepaalde regio’s (hier uitsluitend voor de VS)

Naam: WP Cerber Security, Antispam & Malware Scan
Provider/link: WP Cerber Security – https://wpcerber.com/
Functie: Beschermt WordPress tegen hackers, spam, Trojan horses en virussen. Scant op malware en controleert integriteit. Versterkt WordPress met een reeks uitgebreide beveiligingsalgoritmes. Spambeveiliging met een geavanceerde botdetectie-engine en re-Captcha. Traceert activiteiten van gebruikers en kwaadwillenden via hoogwaardige meldingen via e-mail, mobiel en desktop.

Naam: WP Mail SMTP
Provider/link: WordPress – https://wpforms.com/
Functie: Herconfigureert de functie wp_mail () om in plaats van de standaard mail () Gmail/Mailgun/SendGrid/SMTP te gebruiken en creëert een optiepagina om de instellingen te beheren.

5. Onze aanwezigheid op social media

Voor het presenteren van ons bedrijf en voor de interactie en communicatie met onze (potentiële) klanten maken wij gebruik van de volgende social media-kanalen:

Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/valantic/
https://www.linkedin.com/showcase/valantic-fsa/
https://www.linkedin.com/showcase/valantic-cec/

Xing:
https://www.xing.com/pages/valantic

Twitter:
https://twitter.com/valantic_Com
https://twitter.com/valantic_FSA
https://twitter.com/valantic_cx
https://twitter.com/valantic_career
https://twitter.com/v_sap_services
https://twitter.com/valantic_DSA

Instagram:
https://www.instagram.com/valanticworld/

Facebook:
https://www.facebook.com/valanticworld
https://www.facebook.com/valanticfsa

YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCd_DkfDbl8MeM1eO72z-ILg

Vimeo:
https://vimeo.com/user53114468

Kununu:
https://www.kununu.com/de/valantic
https://www.kununu.com/ch/valantic-schweiz

Glassdoor:
https://www.glassdoor.de/Überblick/Arbeit-bei-valantic-EI_IE2053612.11,19.htm

De wettelijke grondslag voor de verwerking is ons zwaarwegende, gerechtvaardigde belang bij een optimale marketing van onze online producten en diensten in het kader van klantenwerving en klantbehoud ingevolge art. 6 lid 1 sub f AVG. 6 lid 1 sub f AVG.

6. Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt, dan wel totdat een verleende toestemming is ingetrokken. Voor zover wettelijke bewaartermijnen in acht moeten worden genomen, kan de bewaartermijn voor bepaalde gegevens ongeacht het verwerkingsdoel oplopen tot 10 jaar.

7. Uw rechten

a) Inzage

U ontvangt desgevraagd te allen tijde informatie over alle persoonsgegevens die wij van u bewaren. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

b) Rectificatie, wissing, beperking van de verwerking (locking), intrekking

Indien u niet langer instemt met de opslag van uw persoonsgegevens of indien deze gegevens onjuist zijn, zullen wij uw gegevens desgevraagd verwijderen of de verwerking daarvan beperken of waar nodig aanpassen (voor zover dit volgens het toepasselijke recht mogelijk is). Dit geldt ook voor zover wij uw gegevens in de toekomst uitsluitend in beperkte mate verwerken. U heeft een bijzonder intrekkingsrecht ingeval uw gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of ons gerechtvaardigde belang en ten aanzien van profilering ter zake. Ook in geval van een gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing heeft u het recht om uw toestemming in te trekken.

c) Overdraagbaarheid van gegevens

Ingeval de verwerking gebaseerd is op een overeenkomst, precontractuele onderhandelingen, toestemming of het gebruik van geautomatiseerde processen, heeft u recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat wij uw gegevens desgevraagd in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u ter beschikking stellen, zodat u deze gegevens desgewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt doorgeven.

d) Recht om toestemming in te trekken voor de toekomst

Wanneer u toestemming heeft verleend, kunt u deze te allen tijde weer intrekken voor de toekomst. De intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

e) Recht om een klacht in te dienen

U heeft vanwege uw rechten als betrokkene ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html.

f) Beperkingen

Gegevens van een betrokkene wiens identiteit wij niet kunnen achterhalen, bijvoorbeeld omdat de gegevens ten behoeve van een analyse zijn geanonimiseerd, vallen niet onder de hierboven vermelde rechten. Inzage, wissing, beperking van de verwerking, rectificatie of doorgifte aan een ander bedrijf is mogelijk voor zover u ons aanvullende informatie verstrekt om een identificatie mogelijk te maken.

8. Uitoefening van uw rechten als betrokkene

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, over inzage, rectificatie, beperking van de verwerking, intrekking van toestemming of wissing van gegevens of een gewenste doorgifte van uw gegevens naar een ander bedrijf, kunt u contact opnemen via datenschutz@muc.valantic.com.