Blog

CDP-implementatie: organisatie & vereisten

Patty Jansen

september 5, 2023

Professional woman sitting at desk and connecting with her computer, she is working from home

Blogreeks: van organiseren tot live gaan

Geschatte leestijd: 4 minuten

In onze achtdelige blogreeks over CDP-implementatie zetten we de belangrijkste projectfasen op een rijtje: van de organisatie tot het moment dat het platform live gaat.

CDP-implementatie: voor de start van het project

Een customer data platform (CDP) implementeren is een flinke klus die een zorgvuldige planning vereist. Zoals de naam al doet vermoeden, is een CDP een tool die speciaal is ontwikkeld om klantgegevens te verwerken, transformeren en samen te voegen. Nadat de datastrategie is bepaald en het CDP is gekozen kan de implementatie beginnen. De succesvolle implementatie van een CDP-project doorloopt meerdere fases, die we in deze blogreeks voor je op een rijtje zetten.

Projectorganisatie: verdeling van rollen en verantwoordelijkheden 

Effectieve en doordachte projectorganisatie is een integraal onderdeel van een ordelijke en succesvolle implementatie van een CDP. Voor de start van het project is het cruciaal om eerst het kernteam van medewerkers, externe dienstverleners en alle stakeholders samen te stellen. Onderstaande rollen zijn in ieder geval belangrijk om te overwegen, ook al kunnen de interne rollen gedurende het project veranderen. 

Specialisten van verschillende afdelingen

Ervan uitgaande dat de implementatie en het gebruik van een CDP gebaseerd moet zijn op de selectie en prioritering van use cases, zijn medewerkers van de afdelingen marketing, development en e-commerce specialisten die niet mogen ontbreken in het team. Hun ervaring binnen deze afdelingen en de bijbehorende kennis zijn essentieel voor de kwaliteit van de use cases.  

Er kunnen evaluatiecriteria worden gedefinieerd op basis waarvan de specialisten de voortgang van het project kunnen beoordelen. Dit zorgt ervoor dat er gedurende het hele implementatieproces interne quality insurance plaatsvindt. Daarnaast is er altijd een contactpersoon beschikbaar om vragen te beantwoorden of beslissingen te nemen. 

Projectmanagers: schakel tussen de afdelingen 

Ongeacht welk project er moet worden geïmplementeerd, projectmanagers zijn altijd een essentieel onderdeel van het projectteam. Zij zijn de schakel tussen de specialisten van verschillende afdelingen en zorgen ervoor dat het project in goede banen wordt geleid en de deadlines, het budget en de kwaliteit niet uit het oog worden verloren. De beste manier om dit te doen is met een doordacht projectplan waarin de voortgang regelmatig wordt vastgelegd.  

IT-architecten: ervaring leidt tot resultaat

Door IT-architecten onderdeel te maken van het kernteam zorg je ervoor dat het CDP op een duurzame, effectieve en veilige manier kan worden geïntegreerd in het bestaande IT-systeem. Hun belangrijkste taak is het integreren van alle benodigde databronnen om het succes van de use cases te garanderen. Expertkennis op het gebied van dataverzamelingsmethoden, zoals software development kits (SDK’s), API-interfaces en importmechanismen, moet aanwezig zijn zodat haalbaarheidsanalyses kunnen worden uitgevoerd. 

Goed om te weten: programmeurs gebruiken de zogenaamde software development kits om de applicaties voor de betreffende platforms te ontwikkelen. De API-interfaces worden gebruikt voor gegevensoverdracht. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat voorraadgegevens in realtime kunnen worden verstuurd aan buitendienstmedewerkers om hen een actueel overzicht te geven van de huidige voorraadniveaus.  

Data-analisten en systeemeigenaren: datasituatie en belangrijke contacten

Voor en tijdens de CDP-implementatie vormen datagedreven beslissingen de sleutel tot succes. Data-analisten bieden inzicht in de huidige datasituatie en beantwoorden belangrijke vragen die tijdens het project naar voren komen. Het kan echter nuttig zijn om bij het definiëren en prioriteren van use cases de datasets onder de loep te nemen om bestaande datamodellen naar het CDP over te zetten. 

Betrek ook de systeemeigenaren bij dit proces; zij zijn belangrijke contacten, met name wanneer je bestaande data en systemen in het CDP integreert. 

Ontwikkelaars: plan ze op tijd in

Je hebt ervaren ontwikkelaars nodig om de afzonderlijke implementatiepakketten efficiënt te doorlopen tijdens het project. Aangezien zij echter vaak druk zijn met andere taken en interne projecten is het belangrijk om hun werkzaamheden ruim op tijd in te plannen. Het is ook belangrijk om de verwachtingen helder te communiceren om beter in te kunnen schatten hoeveel tijd er voor elke taak nodig is. 

CDP-operator: de spin in het web

Een CDP-operator is verantwoordelijk voor het implementeren van de basisconfiguratie en het onderliggende datamodel binnen de CDP. Deze belangrijke rol in het project kan ook worden verdeeld over twee experts. Het maken van het datamodel voor het CDP is een technische taak, terwijl een marketing- of CRM-manager met name verantwoordelijk is voor het creëren van de segmenten en customer journeys. 

Juridische afdeling: klantgegevens zijn gevoelig

Klantgegevens vormen de kern van elk CDP. Voortdurende aanpassing aan de huidige wettelijke vereisten is daarom onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat elke database voldoet aan de AVG. Er moet op de meest transparante manier worden omgegaan met klantgegevens. Daarnaast moeten vragen van de klant over het recht op informatie en toestemming voor dataverwerking worden opgehelderd. AVG-experts bieden waardevolle ondersteuning om ervoor te zorgen dat alles voldoet aan de wettelijke vereisten. 

Stuurgroep: kritisch besluitvormend orgaan 

Er kunnen situaties ontstaan waarin lastige beslissingen moeten worden genomen. Het is daarom raadzaam om een stuurgroep in te stellen. Deze groep bestaat uit experts die niet nauw betrokken zijn bij het project, zodat alle belangen worden vertegenwoordigd en gewaarborgd en beslissingen kunnen worden genomen zonder ‘projectbagage’. Uiteindelijk ligt de definitieve beslissing echter altijd bij de projectsponsor of opdrachtgever. 

Kies een projectmodus en ga van start!

Zodra het projectteam samengesteld is en iedereen weet wat zijn of haar taken zijn, kun je de projectmodus vaststellen. Je kunt kiezen uit twee volledig verschillende opties. Het agile projectmodel is bewezen effectief voor CDP-implementatie. Teamleden werken in zogenaamde sprints aan individuele bouwstenen van het project. Hierdoor is de voortgang snel zichtbaar en kan het team flexibel reageren op verzoeken of nieuwe vereisten. 

Het watervalmodel volgt een andere werkwijze, waarbij de individuele taken lineair en in opvolgende projectfasen worden uitgevoerd. Ongeacht de aanpak moeten beide methoden gebaseerd zijn op een bijbehorend projectplan. Zorg ervoor dat de voortgang van het project wordt vastgelegd in dit plan en wordt gepresenteerd aan de rest van het projectteam, waaronder alle bovengenoemde leden, wanneer tussentijdse doelen zijn behaald.  

Wanneer het kernteam is vastgesteld en de projectmodus is gekozen, kunnen we verdergaan met de volgende fase: de specificatie

Ook interessant

Voorbeeld voorpagina whitepaper

Expeditie personalisatie

Een Customer Data Platform helpt de klantreis te personaliseren. Personalisatie creëert een relevantere klantreis. Dat verbetert klanttevredenheid, verhoogt de omzet en versterkt de loyaliteit. Maar met meer dan 300 CDP’s…

Lees het hier Lees het hier

Newsletter

Register