Blog

CDP-implementatie: specificatie

Patty Jansen

september 5, 2023

Portrait of a happy business woman working on her laptop at a desk in the office

Blogreeks: van organiseren tot live gaan

Geschatte leestijd: 3 minuten

In deze blogreeks over CDP-implementatie zijn de belangrijkste procesfasen op een rijtje gezet. In deel 2 ontdek je meer over de specificatie.

CDP-implementatie: fasen van implementatie 

De blogreeks over CDP-implementatie biedt een gedetailleerd overzicht van de specifieke projectfasen. In het eerste artikel hebben we uitgelegd wat belangrijk is voor de start van het project, welke rollen relevant zijn en welke experts zeker in het team moeten zitten. Nu komt fase twee: de specificatie.

Specificatie: de juiste keuze maken

In de specificatiefase worden de use cases geïdentificeerd en wordt er een selectie gemaakt. Afhankelijk van het toepassingsgebied en het bedrijfsmodel worden de use cases voor verschillende scenario’s gedefinieerd. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen functionele en technische specificaties. De functionele specificatie gaat over wat er concrete geïmplementeerd moet worden, terwijl de technische specificatie probeert duidelijk te maken wat er op technisch niveau moet gebeuren om aan de functionele eisen te voldoen. 

Functionele specificatie 

De functionele specificatie is sterk afhankelijk van het project en is bedoeld om use cases te identificeren, verzamelen, evalueren en prioriteren. De focus moet altijd op de einklant en andere relevante belanghebbenden liggen. Dit geldt met name voor het garanderen dat de gedefinieerde use cases betrekking hebben op alle touchpoints van de customer journey die cruciaal zijn voor succes. 

Om dit doel te bereiken is het aan te raden om een customer journey map te ontwikkelen. Het voorlopige resultaat is in eerste instantie een losse verzameling personalisatie use cases, die vervolgens in een latere fase worden gerangschikt naar prioriteit op basis van de overkoepelende doelen. Het is echter belangrijk om onderscheid te maken tussen de use cases die meteen aan het begin van het project moeten worden geïmplementeerd en de use cases die in latere fases worden geïmplementeerd. 

Goed om te weten: In een customer journey map worden de verschillende touchpoints van de customer journey en alle klantinteracties met het merk of product weergegeven. Dankzij de visuele weergave kun je de volledige customer journey beter in kaart brengen en mogelijkheden duidelijker identificeren. 

Use cases prioriteren: een matrix gebruiken om de juiste beslissing te nemen

Om op dit moment de juiste beslissingen te nemen, kun je gebruikmaken van een provisorische tool. Met behulp van een matrix kunnen zowel de geschatte inspanning als het verwachte resultaat per use case worden gedocumenteerd en met de andere use cases worden vergeleken. Samen met het kernteam, dat we hebben gedefinieerd in het eerste artikel uit deze blogreeks, vindt vervolgens de prioritering van de use cases plaats in een open en zelfkritische reflectieronde.  

Tip: Om de laatste twijfels weg te nemen voordat je de use cases selecteert, kun je indien nodig een gedetailleerde evaluatie van de cases uitvoeren. Hiervoor kun je bestaande datasets, A/B-testen of klantonderzoeken gebruiken. 

Technische specificatie

Zodra de functionele specificatie is voltooid en de use cases zijn vastgesteld kan de technische specificatie beginnen. De focus ligt nu op de vraag of de cases technisch kunnen worden geïmplementeerd en welke systemen daarvoor nodig zijn. Om deze vragen te beantwoorden is specifieke expertise nodig. Daarom is het belangrijk dat de juiste personen van IT en ontwikkeling bij deze fase worden betrokken. 

Wat volgt is een gedetailleerde en grondige validatie van de cases met betrekking tot mogelijke systemen, datatransmissiemethoden en datatransmissiefrequenties. Het resultaat kan de prioritering van use cases op verschillende manieren beïnvloeden: 

  • De technische implementatie is niet haalbaar = use case wordt verwijderd. 
  • De technische implementatie kan bruikbaar zijn in een latere projectfase = use case krijgt een lagere prioriteit
  • Aanpassingen zijn nodig voor de technische implementatie = use case wordt aangepast qua distributielogica en inhoud. 

Nadat deze procedure voor alle use cases is voltooid, is er duidelijkheid over de technologie die moet worden geïmplementeerd, de technische overdracht en de data die moeten worden overgedragen. Nu kan de volgende projectfase worden geïnitieerd: de basisconfiguratie van het CDP

Ook interessant

Voorbeeld voorpagina whitepaper

Expeditie personalisatie

Een Customer Data Platform helpt de klantreis te personaliseren. Personalisatie creëert een relevantere klantreis. Dat verbetert klanttevredenheid, verhoogt de omzet en versterkt de loyaliteit. Maar met meer dan 300 CDP’s…

Lees het hier Lees het hier

Newsletter

Register