Blog

CDP-implementatie: het samenwerkingsmodel

Patty Jansen

september 5, 2023

Two female coworkers consulting together in the office working on the project

Geschatte leestijd: 4 minuten

Van planning tot implementatie tot evolutie

Onze achtdelige blogserie geeft inzicht in de implementatie van een customer data platform (CDP). In de planningsfase hebben we de projectorganisatie vastgesteld en vereisten gedefinieerd. Vervolgens zijn we doorgegaan naar de implementatiefase, hebben we de specificaties gemaakt, de basisconfiguratie en dataverzameling opgezet, use cases geconfigureerd en quality insurance uitgevoerd voordat de livegang plaatsvindt.

We kunnen nu overgaan naar de operationele en verdere ontwikkelingsfase, die de laatste fase van ons project markeert. Deze fase zal ons in staat stellen om de voordelen van het CDP te maximaliseren.

Beter samenwerken: het samenwerkingsmodel

Zodra een CDP is geïmplementeerd, is het cruciaal om te zorgen voor effectieve samenwerking tussen teamleden om de waarde van beschikbare data te maximaliseren. Succesvolle samenwerking maakt het mogelijk om expertise van verschillende afdelingen te bundelen, wat leidt tot een uitgebreid begrip van klanten en hun behoeften. Dit vergemakkelijkt op zijn beurt de besluitvorming, bevordert de creatie van gerichte marketingcampagnes en versterkt de klantloyaliteit.

Voor het effectief gebruik van een CDP moeten bestaande processen worden aangepast en nieuwe worden geïntroduceerd om de samenwerking tussen verschillende afdelingen te bevorderen. Even belangrijk: het bieden van onderwijs en training aan werknemers om de nodige kennis en vaardigheden te verwerven om het CDP effectief te gebruiken. Het adopteren van een agile, hypothesegestuurd proces binnen het operationele model kan helpen de samenwerking te bevorderen en maximaal voordeel te halen uit het CDP.

Agile processen voor succesvolle inzet van een CDP

Agile methoden zijn bijzonder geschikt voor het ontwikkelen van personalisatie use cases in CDP’s. Door regelmatige iteraties en nauwe samenwerking tussen teams kunnen snel resultaten worden behaald en kan feedback worden verzameld om het model vervolgens aan te passen. We raden de volgende stappen aan:

  • Hypotheses formuleren: De eerste stap is het genereren van hypothesen. Deze hypothesen dienen als basis voor het werk van het CDP-team en omvatten ideeën voor nieuwe automatiseringstoepassingen, personalisatiestrategieën en segmentatiebenaderingen. Elke hypothese wordt getest op zijn impact op het doel en gemeten aan de hand van KPI’s.
  • Impactanalyse: In de stap van de impactanalyse evalueert het CDP-team de impact van het implementeren van de use case op de organisatie, wat helpt bij het prioriteren van de hypothesen. Deze stap is cruciaal omdat het team beperkte middelen heeft en de meest effectieve maatregelen moet selecteren om de gewenste resultaten te bereiken.
  • Haalbaarheidsanalyse: De volgende stap is een haalbaarheidsanalyse, die tot doel heeft de technische haalbaarheid van de geprioriteerde hypothesen te bepalen. Het CDP-team beoordeelt of de benodigde data en middelen beschikbaar zijn om de voorgestelde use cases te implementeren om de hypothesen te testen. Alleen die hypothesen die technisch haalbaar worden geacht, worden in de volgende stappen nagestreefd.
  • Implementatie: De volgende stap is het implementeren van de use cases die zijn ontwikkeld op basis van de geprioriteerde backlog. Dit omvat het bouwen van nieuwe automatiseringsprocessen, het integreren van nieuwe data en het configureren van nieuwe activeringskanalen. Agile processen zoals SCRUM of Kanban kunnen, afhankelijk van de organisatie, worden ingezet om continue reflectie en optimalisatie van de resultaten mogelijk te maken.
  • Activering: Zodra de technische voorbereiding van de use cases is voltooid, kunnen ze worden geactiveerd. Het is belangrijk om het succes van de maatregelen te monitoren en voldoende data te verzamelen om een zinvolle evaluatie mogelijk te maken. De tijd die hiervoor nodig is, is afhankelijk van het type maatregel, het doel dat wordt bestudeerd en het bedrijf. Het is raadzaam om professionele evaluatietools te gebruiken om zinvolle resultaten te bereiken.
  • Beoordeling en optimalisatie: In de laatste stap worden de geïmplementeerde use cases geanalyseerd en geëvalueerd. De focus moet echter niet alleen liggen op economische indicatoren, maar ook op de opgedane inzichten. Het is belangrijk om te controleren of de verwachte resultaten zijn bereikt en om mogelijke redenen voor afwijkingen te identificeren, zoals onjuiste aannames of factoren die niet zijn overwogen.

Verdere ontwikkeling na implementatie van het CDP

Het samenwerkingsmodel is een gestructureerde aanpak die effectief kan worden toegepast voor procesoptimalisatie. Een grondige analyse, prioritering en implementatieproces, samen met voortdurende evaluatie en optimalisatie, zorgen voor het succes van verschillende maatregelen op de lange termijn.

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe werkprocessen die in het CDP-project zijn gedefinieerd, stevig worden geïntegreerd in de structuren van de organisatie, is continue ontwikkeling noodzakelijk. We zullen dieper ingaan op dit onderwerp in het laatste deel van onze CDP-blogserie.

Ook interessant

Voorbeeld voorpagina whitepaper

Expeditie Personalisatie

Een Customer Data Platform helpt de klantreis te personaliseren. Personalisatie creëert een relevantere klantreis. Dat verbetert klanttevredenheid, verhoogt de omzet en versterkt de loyaliteit. Maar met meer dan 300 CDP’s…

Lees het hier Lees het hier

Newsletter

Register