Blog

Navigating the Data Universe: Verbeterde privacy en bescherming van data

valantic NL

maart 14, 2024

Male customer support telephone operator with headset in call centre. Group of sales representatives working in the office.

Geschatte leestijd: 2 minuten

In deze blogreeks duiken we in het steeds toenemende belang van data, verdeeld over vier essentiële delen:

  1. Data Collection and Utilization
  2. MDM, PIM & Multi-Domain Management
  3. Master Data Governance
  4. Verbeterde privacy en bescherming van data

In het digitale tijdperk waar privacy centraal staat, onderzoekt deze laatste blog het begin van een nieuw tijdperk van databescherming. Met een focus op hoe je kan navigeren door de complexe uitdagingen van het verzamelen, gebruiken en beschermen van data, terwijl je voldoet aan strenge privacywetgeving en het potentieel van AI volledig benut.

Het begin van een nieuw tijdperk van databescherming

In een tijdperk waarin digitale technologieën de ruggengraat van de economie vormen, krijgt de bescherming van persoonlijke gegevens steeds meer aandacht. Het belang van databescherming wordt vooral duidelijk in het kielzog van onderwerpen als master data management, multi-domain management en product information management. Wat houdt verantwoord data management in, in het tijdperk van AI?

Eén enkele bron van waarheid als fundament van data integriteit

De term „Single Source of Truth“ (SSoT) verwijst naar het concept van het gebruik van één betrouwbare gegevensbron voor alle informatie binnen een organisatie. Met betrekking tot gegevensbescherming helpt dit concept bij het voorkomen van gegevensgerelateerde inconsistenties en fouten die kunnen leiden tot datalekken. In de context van het beheer van masterdata zorgt SSoT voor een consistente en nauwkeurige database, wat essentieel is voor de effectieve implementatie van strategieën voor gegevensbescherming. Het zorgt ervoor dat alle belanghebbenden toegang hebben tot consistente en betrouwbare gegevens, wat cruciaal is voor het behoud van gegevensintegriteit en gebruikersvertrouwen.

De waarde van gegevens in het nieuwe privacy tijdperk

Het beoordelen van de waarde van gegevens speelt een centrale rol in een wereld die steeds privacy bewuster wordt. Bedrijven staan voor de uitdaging om de waarde van hun datamiddelen te optimaliseren en tegelijkertijd de privacy en rechten van gebruikers te respecteren. Dit wordt nog complexer in de context van de integratie van AI in gegevensanalyse en -verwerking. Het effectieve beheer van gegevens waarbij tegelijkertijd de waarde ervan wordt gemaximaliseerd en de regelgeving voor gegevensbescherming wordt nageleefd, is noodzakelijk voor bedrijven die een concurrentievoordeel willen behalen en tegelijkertijd willen voldoen aan de wettelijke vereisten.

Consent management: een vaak vergeten paradigma van gegevensgebruik

De uitdrukkelijke toestemming van gebruikers voor het gebruik van hun gegevens wordt steeds belangrijker in een wereld die wordt gekenmerkt door een toenemende bezorgdheid over gegevensbescherming. Bedrijven moeten innovatieve manieren vinden om transparante en gebruiksvriendelijke toestemmingsprocessen te ontwerpen. Deze aanpassingen zijn nodig, niet alleen om te voldoen aan de steeds veranderende wetten op het gebied van gegevensbescherming, maar ook om het vertrouwen van de klant te behouden en te versterken. De ontwikkeling en implementatie van effectieve strategieën voor consent management worden steeds belangrijker voor de privacy-compliant omgang met gebruikersgegevens.

Personalization as a service – gegevensbescherming met toegevoegde waarde

Personalisatie in digitale marketing is geen nieuw concept, maar in het tijdperk van AI moeten bedrijven de volgende stap durven zetten en de manieren waarop ze personalisatie benaderen heroverwegen. Het simpelweg aanpassen van producten en diensten volgens een vooraf bepaald patroon zal niet langer volstaan. Het doel moet zijn om personalisatie te zien als een op zichzelf staande dienst. Om dit te bereiken moeten bedrijven een nog klantgerichter perspectief ontwikkelen, zodat er een sterker verband
ontstaat tussen de gegevens die klanten verstrekken en de producten die ze aangeboden krijgen.

De ontwikkeling van personalisatie naar een uitgebreid gedifferentieerd aanbod stelt bedrijven ongetwijfeld voor nieuwe uitdagingen op het gebied van gegevensbescherming. Het vereist specifieke toegankelijkheid van gegevens, diepgaande analytische vaardigheden om de individuele behoeften van klanten te begrijpen – en als gevolg, een duidelijke visie over hoe producten en diensten kunnen worden opgenomen in overkoepelende aangepaste aanbiedingen. Bedrijven moeten de toegevoegde waarde voor klanten maximaliseren door middel van gepersonaliseerde aanbiedingen en tegelijkertijd voldoen aan de strengste eisen op het gebied van gegevensbescherming. Dit is een delicaat evenwicht dat moet worden gevonden – waarbij een innovatieve aanpak van gegevensbeheer en -beveiliging nodig is – om klantervaringen te creëren die zowel aantrekkelijk zijn als voldoen aan de normen voor gegevensbescherming.

Gegevens effectief verzamelen, gebruiken en beschermen – een strategische visie

De uitdaging voor de toekomst is om het verzamelen en gebruiken van gegevens strategisch aan te passen aan de veranderende privacywetgeving en tegelijkertijd concurrerend te blijven. Het vermogen om een balans te vinden tussen effectief gegevensbeheer en privacybescherming zal naar voren komen als een cruciaal element in het lange termijn succes van bedrijven in een wereld die steeds meer door data wordt gedreven. Vooral in de digital commerce is het potentieel van AI en data duidelijk zichtbaar. Daarom richten we onze aandacht op deze sector, waarin engagement en personalisering belangrijker is dan ooit tevoren.

Lees ook: Het Trendrapport 2024: Shaping the Future of Digital Experience bouwt voort op de inzichten die in onze serie worden gedeeld en gaat dieper in op hoe de nieuwste ontwikkelingen in AI en digitale ervaringen de manier waarop we met klanten communiceren, zullen blijven transformeren.

Download nu:

Trendrapport 2024: Shaping the Future of Digital Experience

Newsletter

Register