Blog

Navigeer het data universum: MDM, PIM & Multi-Domain Management

valantic NL

februari 29, 2024

Waist up portrait of modern mature couple looking at paintings while enjoying exhibition in art gallery or museum

Geschatte leestijd: 3 minuten

In deze blogreeks duiken we in het steeds toenemende belang van data, verdeeld over vier essentiële delen:

  1. Data Collection and Utilization
  2. MDM, PIM & Multi-Domain Management
  3. Master Data Governance
  4. Verbeterde privacy en bescherming van data

In deze blog wordt uitgelicht hoe de digitale transformatie data en AI in het middelpunt plaatst als drijvende krachten achter innovatie en groei. We leggen de nadruk op het belang van Master Data Management, Product Information Management, en Multi-Domain Management voor het efficiënt navigeren door het data-universum.

Data Management in het tijdperk van AI

Philipp Himmler - Lead MDM Philipp Himmler, Lead MDM

„In het huidige zakelijke landschap functioneert data als de hoeksteen voor AI-gedreven vooruitgang. Effectief data management, gefaciliteerd door uitgebreid Master Data Management (MDM), speelt hierbij een centrale rol.“

MDM-systemen, die zich in het hart van de gegevensinfrastructuur bevinden, dienen als ruggengraat voor het samenvoegen en standaardiseren van essentiële stamgegevens uit verschillende bedrijfsgebieden, waaronder productinformatie die wordt beheerd door PIM-oplossingen. Deze stamgegevens zijn georganiseerd in specifieke domeinen en maken intelligente onderlinge koppeling en contextualisering mogelijk. Als centraal platform zorgt MDM voor dataconsistentie en bereidt het informatie voor op analytische processen en AI-gestuurde bedrijfsworkflows. Deze strategische dataharmonisatie legt dus een stevige basis voor datagestuurde beslissingen en bevordert innovatie in de hele organisatie.

Master data management (MDM)

MDM, of Master Data Management, houdt zich bezig met het beheer van masterdata – de fundamentele gegevens die dienen als referentie voor bedrijfsprocessen binnen een bedrijf. Stamgegevens omvatten informatie zoals klant- en leveranciersgegevens, productinformatie en personeelsdossiers. MDM is ontworpen om de uniformiteit en nauwkeurigheid van deze essentiële bedrijfsgegevens in verschillende systemen en afdelingen te garanderen. De nauwkeurigheid en consistentie van gegevens zijn niet alleen
essentieel voor het naadloos functioneren van interne processen, maar ook voor externe gegevensgerelateerde processen en systemen, zoals productinformatiebeheer.

Product information management (PIM)

Product Information Management (PIM) is een gespecialiseerd domein binnen MDM dat zich richt op het beheren, onderhouden en verspreiden van productinformatie. Als cruciaal onderdeel van MDM speelt PIM een belangrijke rol bij het waarborgen van nauwkeurige en consistente communicatie van productgegevens via alle verkoop- en marketingkanalen. Dit is met name essentieel voor de implementatie van AI-gestuurde marketingen verkoopstrategieën.

Daarnaast zijn de efficiënte verwerking en integratie van productinformatie via PIM van groot belang voor multi-domeinbeheer. Het vergemakkelijkt de integratie van gedetailleerde productgegevens in de bredere gegevensstructuur van het bedrijf, waardoor een holistisch perspectief op masterdata ontstaat.

Multi-domain management

Multi-domain management breidt de basis voor data management uit die is gelegd door MDM en PIM. Het vergemakkelijkt de effectieve integratie en intelligente koppeling van verschillende gegevensdomeinen, zoals product-, klant- en leveranciersgegevens, op een gecentraliseerd platform. Het primaire doel is het consistent en uitgebreid beheren van stamgegevens in verschillende bedrijfsgebieden, waardoor de samenwerking en procesintegratie tussen afdelingen verbetert.

Deze integratie maakt een holistisch perspectief van het hele gegevenslandschap van het bedrijf mogelijk, waardoor zowel de gegevensanalyse als het gebruik van AI-gestuurde toepassingen wordt geoptimaliseerd. Multidomeinbeheer blijkt bijzonder waardevol voor bedrijven met complexe vereisten op het gebied van data management.

Technological innovations and trends

MDM-oplossingen worden niet alleen gebruikt als basis voor de effectieve implementatie van AI, maar profiteren ook van de integratie ervan. De introductie van AI in data management systemen heeft een golf van technologische innovatie gestart. AI wordt nu toegepast in systemen zoals PIM om taken als tekstgeneratie, verificatie van gegevenskwaliteit en vertaalbeheer te verbeteren. Enkele voorbeelden hiervan zijn AI-ondersteunde vertalingen en geautomatiseerde beeldbewerkingsprocessen.

Toekomstgerichte trends, zoals de integratie van machine learning voor voorspellende analyses, houden de belofte in van nog diepgaandere gegevensanalyse. Vooral in sectoren als de gezondheidszorg, productie of detailhandel zorgen deze innovaties voor baanbrekende veranderingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van de patiëntenzorg in de gezondheidszorg of het optimaliseren van het supply chain management in de productie- en detailhandel.

Uitdagingen en oplossingen

De belangrijkste uitdagingen op het gebied van data management zijn onder andere:
1. integratie van verschillende gegevensbronnen
2. verzekering van data kwaliteit
3. voldoen aan de richtlijnen voor gegevensbescherming

Manieren om deze uitdagingen aan te pakken draaien om het inzetten van AI om dataprocessen te automatiseren, het ontwikkelen van tools voor data-analyse en het opzetten van robuuste data governance structuren. Deze initiatieven zijn gericht op het stroomlijnen van data management processen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van de gegevens. Effectief data management is cruciaal voor het succes van AI-toepassingen. Bedrijven die investeren in toekomstgerichte oplossingen voor data
management zijn beter gepositioneerd om de voordelen van AI volledig te benutten.

Het volgende aandachtsgebied is master data governance, dat een cruciale rol speelt bij het waarborgen van datakwaliteit en compliance. Het vormt de basis voor robuuste datamanagementsystemen en is onmisbaar voor de implementatie van effectieve AI-gedreven bedrijfsstrategieën.

In deel 3 gaan we dieper in op hoe de integratie van AI in Master Data Governance nieuwe deuren opent voor gegevensbeheer, van het automatiseren van routinetaken tot het leveren van geavanceerde analytische inzichten, en benadrukt de uitdagingen en kansen die dit met zich meebrengt.

Lees ook:

Het Trendrapport 2024: Shaping the Future of Digital Experience: deze whitepaper bouwt voort op de inzichten die in onze serie worden gedeeld en gaat dieper in op hoe de nieuwste ontwikkelingen in AI en digitale ervaringen de manier waarop we met klanten communiceren, zullen blijven transformeren.

Download nu:

Trendrapport 2024: Shaping the Future of Digital Experience

Newsletter

Register