Blog

Reinventing digital commerce: Sustainable Commerce

valantic NL

april 18, 2024

A young man with laptop and coffee working indoors, home office concept.

Geschatte leestijd: 2 minuten

In deze vijfdelige blogreeks nemen we je mee in de toekomst van digital commerce. We verkennen hoe technologie, innovatie, en klantgerichtheid de e-commerce wereld transformeren. Van conversational commerce tot composable commerce, en van 3D-productconfiguratoren tot gebruikershubs, we duiken diep in de trends die vandaag de dag de digitale commerce vormgeven.

  1. Conversational commerce
  2. Composable commerce
  3. 3D product configurators
  4. User hubs in e-Commerce
  5. Sustainable commerce

Duurzaamheid in e-commerce is niet langer een optie, maar een noodzaak. “Basisprincipes van sustainable commerce in e-commerce” verkent hoe bedrijven kunnen bijdragen aan milieubescherming, sociale verantwoordelijkheid en economische efficiëntie. We duiken in de strategieën die e-commerce bedrijven kunnen toepassen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, ethische arbeidsomstandigheden te bevorderen, en tegelijkertijd winstgevend te blijven.

Basisprincipes van sustainable commerce in e-commerce

De term „sustainable commerce“ verwijst naar bedrijfspraktijken die milieubescherming, sociale verantwoordelijkheid en economische efficiëntie integreren. Het doel is om op de lange termijn een positieve invloed te hebben op de maatschappij en het milieu en tegelijkertijd een winstgevend bedrijfsmodel te behouden. Deze benadering omvat het verkleinen van de ecologische voetafdruk, het bevorderen van ethische arbeidsomstandigheden en het rekening houden met sociale verantwoordelijkheid bij alle zakelijke beslissingen. Sustainable commerce streeft ernaar om aan de behoeften van het heden te voldoen zonder de levensvatbaarheid en het welzijn van toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Het groeiende belang van duurzaamheid

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in grote delen van de samenleving. Meer dan 75% van de CEO‘s ervaart toenemende druk van belanghebbenden om een proactiever klimaatbeleid te voeren. Bijna een derde van de consumenten koopt van merken waarvan de waarden overeenkomen met hun eigen waarden en meer dan een kwart boycot merken waarvan de waarden niet overeenkomen. Voor millennials en Gen-Z is het bewustzijn van sociale waarden zelfs nog crucialer. Deze ontwikkelingen maken duidelijk dat duurzaamheid van strategisch belang is voor e-commerce bedrijven en niet langer kan worden genegeerd.

Branchespecifieke uitdagingen en mogelijkheden voor verbetering

E-commerce heeft de reputatie gekregen een milieubelastende sector te zijn, voornamelijk door bestelwagens op de weg, een hoog aantal retourzendingen en overmatige verpakking. In vergelijking met de traditionele detailhandel is de impact van e-commerce op het milieu echter niet zo schadelijk: Een online winkel heeft meestal een kleinere ecologische voetafdruk dan een fysieke winkel. Toch is er nog veel ruimte voor verbetering binnen de branche, en een strategische focus op duurzaamheid kan een
opmerkelijk concurrentievoordeel worden.

Marketing, authenticiteit en duurzaamheid

Jelmer Spoelstra Jelmer Spoelstra, Partner & Managing Director

“Duurzaamheid is een krachtig marketinginstrument, mits het authentiek en oprecht wordt geïmplementeerd. Klanten kunnen greenwashing snel herkennen en dit kan leiden tot blijvende schade aan het merkvertrouwen. Authenticiteit is in deze context de sleutel. Bedrijven moeten duurzaamheid opnemen in hun bedrijfsstrategie en het een integraal onderdeel maken van alle bedrijfsprocessen. Hoewel dit proces een tijdje kan duren, zullen klanten positief reageren zolang ze zien dat er oprechte inspanningen worden gedaan en er tastbare stappen worden gezet in de richting van duurzaamheid.”

Van winstmaximalisatie naar sustainable e-commerce

Veel bedrijven lopen tegen uitdagingen aan bij de overgang van een uitsluitend op winst gerichte strategie naar een meer sustainable e-commerce model. Hoewel de intentie om duurzaamheid te omarmen vaak aanwezig is, is er behoefte aan specifieke maatregelen om duurzaamheid naadloos te
integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering. Deze transformatie begint met de introductie van Key Performance Indicators (KPI‘s) voor duurzaamheid en het opnemen van duurzaamheidsoverwegingen in de jaarlijkse en lange termijn strategische plannen van het bedrijf.

Vijf op duurzaamheid gerichte benaderingen voor ecommerce bedrijven

1. Vermindering en duurzame keuze van verpakkingsmaterialen: implementeren van het gebruik van minder en milieuvriendelijkere verpakkingsmaterialen.
2. Vermindering van CO2-uitstoot: investeren in duurzame leveringsmethoden en kleinere verpakkingen gebruiken om de CO2-uitstoot te verminderen.
3. Energie-efficiëntie: het invoeren van energie-efficiënte IT-oplossingen en duurzame koelmethoden in datacenters.
4. Minimaliseren van retourzendingen: AI-software gebruiken voor verbeterde productvisualisatie om miskopen te verminderen.
5. Samenwerken met duurzame leveranciers: partners kiezen die zich inzetten voor duurzaamheid.

Aanpakken als deze laten zien hoe e-commerce bedrijven actief kunnen bijdragen aan een duurzamer bedrijfsmodel dat zowel milieuvriendelijk als economisch levensvatbaar is.

Het feit dat we in totaal vijf verschillende vormen van e-commerce hebben gepresenteerd, illustreert de vergaande ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van e-commerce platforms. Daarover gesproken: we moeten het nu hebben over de verandering in winkelgedrag door social media.
Platformen zoals TikTok, Instagram en andere veranderen de manier waarop consumenten merken ontdekken en ermee omgaan. Verder moeten we het ook hebben over de rol van hoogwaardige content in deze context.

Lees ook:

Het Trendrapport 2024: Shaping the Future of Digital Experience bouwt voort op de inzichten die in onze serie worden gedeeld en gaat dieper in op hoe de nieuwste ontwikkelingen in AI en digitale ervaringen de manier waarop we met klanten communiceren, zullen blijven transformeren.

Download nu:

Trendrapport 2024: Shaping the Future of Digital Experience

Newsletter

Register