Blog

Reinventing digital commerce: composable commerce

valantic NL

maart 28, 2024

Shot of a young businessman using a whiteboard during a presentation in an office

Geschatte leestijd: 2 minuten

In deze vijfdelige blogreeks nemen we je mee in de toekomst van digital commerce. We verkennen hoe technologie, innovatie, en klantgerichtheid de e-commerce wereld transformeren. Van conversational commerce tot composable commerce, en van 3D-productconfiguratoren tot gebruikershubs, we duiken diep in de trends die vandaag de dag de digitale commerce vormgeven.

  1. Conversational commerce
  2. Composable commerce
  3. 3D product configurators
  4. User hubs in e-Commerce
  5. Sustainable commerce

In deze snel veranderende digitale wereld biedt composable commerce een strategische oplossing voor bedrijven die streven naar modulariteit en aanpasbaarheid. Duik diep in hoe deze aanpak bedrijven helpt om snel te reageren op marktveranderingen en consumentengedrag, door af te stappen van monolithische systemen naar een meer dynamische en flexibele architectuur.

Flexibiliteit in e-commerce

“Decoupled frontend”, “MACH”, “best of breed”, “PBC‘s”, “microservices”, “API‘s” en nu “Composable Commerce”. Aan modewoorden heeft de digitale industrie nooit gebrek gehad. Er zit echter meer achter de term Composable Commerce dan alleen de hype. Het is een zeer relevant strategisch initiatief dat ook fungeert als een soort paraplu voor de eerder genoemde termen.

Dr. Philipp Hoberg Philipp Hoberg, Head of Digital Business Consulting

Composable commerce staat voor een filosofie van modulariteit en flexibele aanpasbaarheid. Dit is een reactie op een steeds meer dynamische marktomgeving waarin monolithische structuren steeds meer een
strategisch risico vormen. Bedrijven proberen echter al heel lang hun reactievermogen te vergroten om te anticiperen op veranderingen in consumentengedrag of nieuwe marktkansen en deze sneller vast te grijpen dan de concurrentie. Deze inspanningen dateren van voor de opkomst van de term Composable Commerce. Een goed voorbeeld hiervan is de hype rond het onderwerp microservices, die inmiddels plaats heeft gemaakt voor een zekere desillusie.

Composability als succesfactor

Wat Composable Commerce onderscheidt van puur technisch gedreven initiatieven is de multidimensionale en geïntegreerde aanpak. Terwijl een succesvol e-commercebedrijf ongetwijfeld een passende technologiestack nodig heeft, vertegenwoordigt Composable Commerce een holistisch bedrijfsparadigma. In dit paradigma dienen een modulaire architectuur en flexibele technologieën als enablers, maar ze kunnen alleen optimaal werken als ze worden ondersteund door flexibele bedrijfsprocessen en de bijbehorende mindset binnen een bedrijf. De holistische benadering zorgt ervoor dat technologische voordelen echt optimaal kunnen worden benut.

Het hebben van uitstekende technologiecomponenten alleen is geen garantie voor duurzaam zakelijk succes in e-commerce. Het aanpassingsvermogen of de combineerbaarheid van het onderliggende systeemlandschap en de architectuur is echter een cruciale sleutel tot langdurig e-commerce succes. De reactiesnelheid van een bedrijf mag niet worden beperkt door technologie gerelateerde parameters. Een hoge mate van combineerbaarheid helpt bedrijven om hun technologische infrastructuur voortdurend uit
te breiden en aan te passen, zodat ze op de lange termijn concurrerend blijven. Een bijkomend voordeel is dat hoe flexibeler een infrastructuur is, hoe minder deze afhankelijk is van individuele leveranciers.

De strategische benadering van Composable Commerce

De ontwikkeling van een composable commerce strategie betekent een paradigmaverschuiving en er is geen universeel antwoord op de vraag naar welk type of welke mate van composability we moeten streven. De flexibiliteit van belangrijke parameters zoals bedrijfsprocessen, de organisatiestructuur of de tech stack wordt beïnvloed door het betreffende bedrijfsmodel. Bijvoorbeeld, bedrijven die handelen in grondstoffen kunnen andere capaciteiten nodig hebben om succesvol te zijn dan bedrijven die handelen
in producten gemaakt voor een individu.

Bij het ontwikkelen van een toekomstgerichte strategie voor Composable Commerce moeten de volgende vragen aan de orde komen:

  1. Welke composable capabilities zijn vandaag nodig voor mijn bedrijfsmodel?
  2. Welke zullen in de toekomst nodig zijn?
  3. Welke composable mogelijkheden heeft mijn bedrijf al?
  4. Welke stappen zijn nodig om eventuele gaten te dichten, het bedrijf digitaal dynamisch en flexibel te maken en de basis te leggen voor duurzame concurrentievoordelen?

Over modulariteit en flexibele aanpasbaarheid gesproken: Met 3D-productconfiguratoren en gebruikershubs worden in de volgende hoofdstukken twee veelbelovende bouwstenen voor e-commerceplatforms gepresenteerd die aanzienlijke toegevoegde waarde creëren als ze op de juiste
manier worden gebruikt.

Lees ook:

Het Trendrapport 2024: Shaping the Future of Digital Experience bouwt voort op de inzichten die in onze serie worden gedeeld en gaat dieper in op hoe de nieuwste ontwikkelingen in AI en digitale ervaringen de manier waarop we met klanten communiceren, zullen blijven transformeren.

Download nu:

Trendrapport 2024: Shaping the Future of Digital Experience

Newsletter

Register