Blog

Sustainability in e-commerce: Op weg naar groenere bezorging

man charging electric car

⏰ Geschatte leestijd: 4 minuten

Reductie CO2-uitstoot tijdens transport & levering

Wil je als webshop het transport en de levering van pakketten verduurzamen? Dan is er tegenwoordig heel veel meer mogelijk dan slechts enkele jaren geleden. De ontwikkelingen gaan razendsnel en daarnaast hebben we steeds meer zicht op de effectiviteit van de verschillende maatregelen. Dát verduurzamen nodig is staat voor ons als een paal boven water. Enerzijds omdat de overheid dit van ons als branche verwacht, maar ook omdat klanten en werknemers steeds vaker bewust kiezen voor bedrijven die duurzaamheid zichtbaar op de agenda hebben staan.  
 
Meer hierover lees je in de longread over duurzaamheid binnen de e-commerce in de brede zin. In het hele proces zien we namelijk mogelijkheden. In deze blog focussen we ons op het deelonderwerp ‘transport en de levering’ en hoe dat (nog) duurzamer kan.

Toch nog even kort: waarom willen we transport en levering verduurzamen?

Om te beginnen wordt het van ons verwacht vanuit de overheid: zo hebben de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken in 2015 afgesproken dat de CO2-, NOx-, fijnstof- en geluidsemissie door de stadslogistiek vanaf 2025 tot vrijwel nul gereduceerd moeten zijn. Inmiddels hebben al 29 gemeenten aangegeven dat zij vanaf 2025 een zero-emissiezone zullen invoeren en de verwachting is dat er meer zullen volgen. En ja: daar vallen ‘onze’ bezorgbusjes ook onder.  
 
Daarnaast kiezen ook klanten en werknemers steeds vaker bewust voor bedrijven die zichtbaar aandacht hebben voor sustainability. Meer hierover lees je in onze longread over duurzaamheid.

Met welke maatregelen kunnen we de CO2 uitstoot reduceren?

Faciliteer je klant met duurzame bezorgopties

Duurzamer bezorgen begint al tijdens het bestelproces. Uit onderzoek van Thuiswinkel.org blijkt namelijk dat klanten dubbel zo vaak kiezen voor een duurzamer bezorgmoment, wanneer je in de check out een aantal kleine veranderingen doorvoert. Denk hierbij onder andere aan het standaard aanvinken van het meest duurzame bezorgmoment en het plaatsen van een ‘groen’ icoon (zoals een blaadje). Vooral het bundelen van de verschillende interventies zorgde voor meer duurzame bezorgkeuzes. Belangrijk hierbij is dat het aanbieden van deze opties geen negatieve invloed had op de conversieratio. 

Duurzamer verpakken in het juiste formaat dozen 

In een latere blog zullen we in detail ingaan op het meer duurzaam verpakken, maar we willen het toch ook alvast aanstippen in deze context: zorg voor goed passende – en dus niet te grote – duurzame verpakkingen, zodat er geen busjes met dozen vol lucht rondrijden. Uit onderzoek blijkt dat dit ook een wens is van onze klanten: meer dan driekwart van de klanten ervaart frustratie wanneer het verpakkingsmateriaal niet overeenkomt met grootte en type product. 

Elektrisch bezorgen

Steeds meer bedrijven kiezen voor elektrische pakketbezorging. Nagenoeg alle grote pakketbezorgers bieden op deze manier inmiddels CO2 neutrale bezorging of levering. De 2 meest gebruikte voertuigen voor -bijna- CO2 neutraal bezorgen zijn elektrische bestelbussen en LEVV’s (lichte elektrische vrachtvoertuigen). 

Case uit de praktijk: Ikea

Hoe Ikea de overstap naar elektrisch bezorgen aanpakt(e) lees je in dit voorbeeld: geen gepolijst verhaal, maar een eerlijk beeld van de uitdagingen die ze tegenkwamen, de gekozen oplossingsrichtingen en ook de leermomenten tijdens het proces. 

Fijnmazig netwerk van afhaalpunten voor een duurzame ‘last mile’

Hoe kleiner het aantal rijbewegingen, hoe kleiner ook de CO2 uitstoot. Om die reden is het tot de voordeur laten bezorgen van pakketten door bezorgbusjes milieuvriendelijker, dan wanneer iedere klant afzonderlijk zijn of haar pakketje(s) met de auto ophaalt bij een pakketpunt. Het laten afleveren bij een pakketpunt wordt vaak gezien als duurzame optie, maar of dit ook daadwerkelijk zo is hangt dus nauw samen met hoe de klant de laatste kilometer(s) aflegt. Pas wanneer klanten de pakketjes met de fiets of lopend ophalen bij het pakketpunt, is dit daadwerkelijk de meest duurzame optie.  
 
Naast dat je klanten hierover kunt informeren (zie ons eerste punt over de duurzame check out), helpt het wanneer er een fijnmazig netwerk is van afhaalpunten. Dit kunnen traditionele pakketpunten zijn in winkels, maar bijvoorbeeld ook speciale pakketkluizen op strategische plekken in de wijk die klanten zelf met een QR-code kunnen openen. Hoe kleiner de afstand tussen de klant en het pakketpunt, hoe groter de kans dat men kiest voor lopen of fietsen.

Duurzaam bezorgen in de toekomst

Hoe kan het nog beter in de toekomst? Op dit moment verwachten we zelf vooral veel van de vooruitgang en de schaalbaarheid van intelligente, data driven software, waardoor vervoer en transport nog efficiënter en daarmee milieuvriendelijker wordt. Binnen valantic blijven we de ontwikkelingen rond het duurzaam leveren van pakketten volgen. Tegelijk vinden we het ook belangrijk om uit te gaan van de mogelijkheden vandaag: hoe kunnen we het nu beter doen dan gisteren? 

Doorpraten over dit onderwerp?  

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over duurzaam bezorgen. Wil je hier eens over van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact op, dan plannen we een afspraak in. Vinden we leuk!

Newsletter

Register