Blog

Grip op Performance met voortdurende monitoring van site-snelheid

Jurjen Jongejan

juni 2, 2022

valantic medewerkers kijken samen naar een laptop

Geschatte leestijd: 5 minuten

Google heeft site-snelheid al langere tijd als belangrijk bestempeld, want de praktijk laat zien dat bezoekers een site sneller verlaten als deze traag is. Een absolute killer voor je conversie dus. 

In de loop van vorig jaar heeft de zoekgigant daarom drie statistieken bestempeld als Core Web Vitals, namelijk de Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) en Cumulative Layout Shift (CLS). Het is dus een must om deze op orde te hebben en een voortdurende focus op site-snelheid te hanteren. 

de Core Web Vitals van Google
Afbeelding 1 – De Core Web Vitals van Google

Bovendien hangt al een tijdje boven de markt dat Google de Core Web Vitals als ranking factor voor zoekresultaten mee gaat nemen. Wat betekent dat je ‘gestraft’ zult worden als je niet aan de richtlijnen voor site-snelheid voldoet. Momenteel zien we daar nog geen effecten van, maar het lijkt onvermijdelijk dat deze er gaan komen. 

Alsof voorgaande punten nog niet voldoende zijn om scherp te zijn op performance, zien we in de praktijk ook een duidelijk verband tussen snellere laadtijden en hogere conversies.  

Core Web Vitals dashboard van valantic

Voor onze klanten hebben we snelle laadtijden dan ook altijd al belangrijk gevonden en daartoe is er een dashboard ontwikkeld voor het monitoren van de presentaties op de Core Web Vitals. Praktisch gezien betekent dit, dat bij alle stappen van de funnel – van home tot check-out – zichtbaar is of een site in het ‘groen’ zit qua KPI of dat er actie nodig is. Met concrete verbeterstappen die daarop gezet kunnen worden – en in de toekomst de mogelijkheid om scores te benchmarken met concurrenten. Daarnaast verschilt dit ook per device (desktop, tablet en mobile). Dat uitsplitsen is erg belangrijk, zeker bij een mobile first approach. 

“Het is bijzonder dat een bureau dit zo snel al zo goed in de vingers heeft, een praktische tool ontwikkelt en er actief acties met klanten op opstelt”, stelt Bas Jansen, Digital Customer Experience Specialist NL bij Google. 

Welke factoren bepalen dan de site-snelheid?

Het werpt de vraag op wat je dan kan doen wanneer actie nodig is. Er zijn vele factoren die meespelen bij bepalen van de snelheid. Van de juiste hosting en de grootte van afbeeldingen tot het gebruik van een Content Delivery Network (CDN) en de gekozen technology stack. Grofweg kunnen we op zaken als content en development directe invloed uitoefenen en adviseren we over bijvoorbeeld hosting, CDN en de inrichting van een pagina. 

Om sites up-to-date te krijgen, maken we gebruik van de door ons zelf ontwikkelde accellerator: een template waarmee we ieder project beginnen. Naast veel bug fixes, CRO- en SEO-verbeteringen bevat die ook veel performanceverbeteringen. Daarin verwerken we alle best practices die we met klanten tegenkomen, zodat iedereen kan meeprofiteren van ruim dertig jaar e-commerce learnings. 

Plus: als een e-commerceplatform live is, blijven we meten. Iedere week krijgen klanten nieuwe data in hun dashboard en lopen we daar doorheen. Het risico is namelijk dat je heel goed begint, maar daarna nieuwe features introduceert, tools ontwikkelt en personaliseert, waardoor je site steeds een klein beetje trager wordt. Stapje voor stapje (en dus ongemerkt) als je het niet in de gaten houdt. Door de vinger aan de pols te houden, kunnen we afwijkingen snel signaleren, zien we waar op de site dit gebeurt en kunnen we het verbeteren. 

Veel van onze klanten maken daarnaast een doorlopend budget vrij voor performanceverbeteringen, zodat de snelheid periodiek extra onder de loep wordt genomen en verbeterd. Wat door de correlatie met conversie een eenvoudige businesscase is. Daarnaast kijken we op het moment dat we iets ontwikkelen al hoe we vertraging kunnen minimaliseren of neutraal houden. Door dit doorlopend te doen, hoef je niet ieder half jaar een enorme inhaalslag te maken. Het is dan ook een must om site-snelheid te borgen in het doorontwikkelproces van je shop. 

Het kan echter ook zo zijn dat de performance afneemt door zaken buiten development, denk aan externe tools, personalisatie of content. Dan auditen we waar het zit en hoe we dit met development kunnen oplossen. Als er met zware afbeeldingen wordt gewerkt, kunnen we bijvoorbeeld lazy-loading toepassen, zodat je daar geen last van hebt. De impact van 3rd party tooling wordt vaak onderschat. Onlangs deden we een test met een klant waarbij we de tagmanager (GTM) een half uur uitzetten: de site werd er twee keer zo snel door. 

In het verleden verhoogden we bij Primera middels een redesign van de webshop de snelheid met 362 procent, wat (tezamen met alles) de conversie met vier procent deed stijgen. In veel gevallen zijn de stappen die momenteel gezet worden kleiner, omdat de standaard van webshops gestegen is, maar we zien wel een groeiende focus op snelheid onder frontrunners die nog steeds zien dat er veel te winnen valt. 

Steeds meer externe tools

De effecten van personalisatie en het gebruik van externe tools verdienen daarbij extra aandacht. Steeds meer bedrijven maken delen van hun website uniek voor bepaalde doelgroepen en dat heeft zeker invloed op performance. Niet iedere tool kan daar ook even goed mee omgaan. Het is dan ook aan te raden om te blijven testen en goed in de gaten te houden of de winst door personalisatie groter is dan het verlies door verminderde performance. 

Een gunstige ontwikkeling voor performance is trend in verschuiving van processen van client side naar server side – mede gedreven door het verdwijnen van third party cookies. Tools zullen daarmee minder impact hebben op de site-snelheid en zelfs gaan zorgen voor een versnelling in snelheidswinst. 

Door site-snelheid dus een vaste plek in je ontwikkelproces te geven en voortdurend in de gaten te houden, zal je zeker je conversie verhogen. 

Newsletter

Register