Blog

Shaping the future of digital experience

valantic NL

januari 10, 2024

valantic employees in Siegen

valantic Trendrapport 2024

Een kijkje in de toekomst van digital experience services

Digitale experience: wat betekent deze term in 2024 en daarna? Welke ontwikkelingen en veranderingen geven hier vandaag en morgen vorm aan? Deze en andere vragen worden beantwoord in het trendrapport “Shaping the Future of Digital Experience” van valantic. Een breed team van experts biedt waardevolle inzichten in hoe je een steeds groter wordend AI-landschap onder de knie kunt krijgen en met succes door het data-universum kunt navigeren. Verder bevat het trendrapport innovatieve benaderingen en ideeën voor de e-commercesector, social mediaplatforms en ‘high performance’ inhoud. Het rapport geeft ook actuele informatie over de optimalisatie van processen en de synergie-effecten van samenwerkingsverbanden. 

 In deze context is AI een transformerende kracht die innovatie in alle sectoren stimuleert en efficiënte, gepersonaliseerde oplossingen biedt. 

Het valantic Trendrapport is niet alleen een compilatie van opkomende en huidige trends, maar ook een diepgaande analyse van hoe deze trends het bedrijfslandschap fundamenteel veranderen. We belichten de mechanismen achter deze ontwikkelingen en bieden praktische inzichten om bedrijven te helpen zich proactief voor te bereiden op de uitdagingen en kansen van de komende jaren“, legt Jelmer Spoelstra (Partner en Managing Director bij valantic NL) uit. 

AI – van concept naar realiteit 

Of het nu gaat om strategie, organisatie of analyse: onder de titel “Mastering the AI Landscape” ontvouwt het trendrapport de ontwikkeling van artificial intelligence (AI) van een visionair idee tot een onmisbaar hulpmiddel in het dagelijkse zakenleven. Het laat de impact van AI zien op de optimalisatie van bedrijfsprocessen en hoe bedrijven zich kunnen uitrusten voor de uitdagingen van een AI-geïntegreerde toekomst. Met inzicht in de verschillende fasen van AI-integratie en de uitdagingen die moeten worden overwonnen, biedt het rapport praktische strategieën voor een succesvolle implementatie van AI in organisaties. 

Data is het nieuwe goud 

Het valantic Trendrapport biedt ook waardevolle strategieën op het gebied van “Navigating the Data Universe”. Als een belangrijke bron voor effectieve strategieën voor digital experiences, staat data in de schijnwerpers. Het rapport onderstreept hoe cruciaal een goede database is voor het identificeren van klantbehoeften en het herkennen van trends in de markt. Hoe worden gegevens in de toekomst verzameld, opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming? Wat zijn de rollen van Master Data Management, Product Information Management en Multi-Domain Management? En wat heeft Master Data Governance met dit alles te maken? 

Ontwikkelingen op het gebied van e-commerce: de toekomst van digitale handel 

Het trendrapport neemt spannende ontwikkelingen op het gebied van online retail onder de loep. Het werpt licht op hoe technologische vooruitgang en innovaties worden weerspiegeld in concepten als conversational commerce en composable commerce – en welke betekenis duurzaamheid (sustainable commerce) in deze context heeft. Verder wordt de rol van 3D-productconfigurators en gebruikershubs in het AI-tijdperk uitgewerkt. Verschillende ideeën en benaderingen, allemaal met één doel: de online winkelervaring transformeren. 

Over de relevantie van performance (social) content 

Vooral in tijden van een ware stortvloed aan AI-gegenereerde content speelt strategisch doordachte en kanaalspecifieke kwaliteitscontent een doorslaggevende rol – en dit komt ook aan bod in het trendrapport. De reis begint met het groeiende belang van sociale media als zoekmachine, gaat verder met de mogelijkheden om het volledige potentieel van social commerce en influencer-samenwerkingen te benutten, en eindigt uiteindelijk met de identificatie en ontwikkeling van inhoud die echt inspireert. 

Hyperautomatisering, AI en netwerksynergieën 

Minstens zo belangrijk als digitale content is de juiste set-up op de achtergrond. Daarom benadrukt het trendrapport ook hyperautomation en AI als drijvende krachten in de digitale transformatie van een bedrijf, waarbij low-code platforms een cruciale rol spelen bij het mogelijk maken van deze hyperautomation. Ten slotte zal het concept van bedrijfsecosystemen als innovatieve vorm van samenwerking worden gepresenteerd om het belang van toekomstgerichte partnerschappen te onderstrepen.

Trendrapport 2024 op ipad

valantic Trendrapport 2024

Het valantic Trendrapport biedt niet alleen een vooruitblik in de toekomst. Het deelt ook praktische tips over hoe bedrijven hun digitale strategie voor 2024 en daarna moeten afstemmen – een…

Lees het hier Lees het hier

Newsletter

Register