Update Q4 2022

SEA benchmark

Onze kwantitatieve SEA benchmark over alle kwartalen van 2022. Vergelijk de cijfers uit de benchmark met jouw eigen resultaten en krijg meer inzicht in de huidige SEA prestaties van jouw organisatie.

Groep mensen aan het werk

Daarom moet je de benchmark downloaden

In dit rapport wordt per Key Perfomance Indicator (KPI) een algehele benchmark afgegeven, maar er wordt ook op verschillende niveaus een uitsplitsing gemaakt. Er is uitgesplitst op verschillende branches, omdat ook hiertussen grote verschillen te zien zijn.

Alle data is gebaseerd op Search, Shopping en Performance Max campagnes binnen Google Ads. Let op: de conversie gedreven KPI’s (Conversion rate, CPA en ROAS) in dit rapport zijn gebaseerd op last-click conversies uit Google Analytics, omdat hier door e-commerce managers meestal op wordt gerapporteerd. Hiermee zijn de cijfers conservatiever dan wanneer er maar Google Ads data wordt gekeken.