Q3 2022

SEA benchmark

SEA benchmark Q3 2022, met daarin ook de cijfers van Q1 en Q2 zodat je inzicht hebt in het verloop per kwartaal. Vergelijk jouw cijfers met die in de benchmark en ontdek hoe jouw e-commerce organisatie op SEA-gebied presteerde in Q3 2022 ten opzichte van de concurrentie.

valantic office met valantic letters

Daarom moet je deze benchmark downloaden

In dit rapport wordt per Key Perfomance Indicator (KPI) een algehele benchmark afgegeven, maar er wordt ook op verschillende niveaus een uitsplitsing gemaakt. Er is uitgesplitst op verschillende branches, omdat ook hiertussen grote verschillen te zien zijn.

Alle data is gebaseerd op Search, Shopping en Performance Max campagnes binnen Google Ads. Let op: de conversie gedreven KPI’s (Conversion rate, CPA en ROAS) in dit rapport zijn gebaseerd op last-click conversies uit Google Analytics, omdat hier door e-commerce managers meestal op wordt gerapporteerd. Hiermee zijn de cijfers conservatiever dan wanneer er maar Google Ads data wordt gekeken.

Download benchmark

Jovanka Pavlovic
Team Lead Online Advertising

Geschreven door:

Jovanka is Team Lead Online Advertising bij valantic. Gedreven door data, ondersteunt ze haar klanten met het opstellen en behalen van hun doelstellingen. Daarnaast denkt ze graag mee over mogelijkheden om hun online advertising strategie naar een hoger niveau te tillen. Bijvoorbeeld door het a/b-testen biedstrategieën en het inzetten Display-, YouTube- en lokale campagnes.